Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

22:16
SoulScream
22:14
8901 a762
Reposted frompesy pesy viashitsuri shitsuri
SoulScream
22:13
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
SoulScream
22:11
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr

May 22 2017

SoulScream
18:59
2956 ca5a
SoulScream
18:55
3325 6fad
SoulScream
18:50
Przebywanie z osobami było dla mnie nieznośne, bo nie wiedziałam, co mówić.
— najgorszy człowiek na świecie
Reposted frommeowmeoww meowmeoww viarawwwr rawwwr

May 21 2017

SoulScream
20:11
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viarawwwr rawwwr

May 18 2017

SoulScream
10:03
SoulScream
10:03
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viarawwwr rawwwr

May 05 2017

SoulScream
16:20
5193 babb 500
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarawwwr rawwwr

May 03 2017

12:46
SoulScream
12:43
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viashitsuri shitsuri
12:37
SoulScream
12:32
2152 4391 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viashitsuri shitsuri
12:29
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viashitsuri shitsuri
SoulScream
12:29
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
12:28
2964 bd49 500

whisperofthenightsky:

Moon and Jupiter.

Location: Lake Nockamixon, Pennsylvania
Photo: Karl Diefenderfer

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viashitsuri shitsuri
SoulScream
12:28
3252 5dde 500
SoulScream
11:47
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl