Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

19:50
SoulScream
19:43
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:38

July 20 2017

SoulScream
21:26
Reposted bysliptec sliptec

July 19 2017

SoulScream
17:20
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty
SoulScream
17:18
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 11 2017

SoulScream
20:58
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
20:51
8956 ac06 500
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
SoulScream
20:49
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty

June 25 2017

SoulScream
01:28
SoulScream
01:28

June 20 2017

SoulScream
11:29
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra

June 13 2017

SoulScream
19:38
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

June 10 2017

SoulScream
19:19
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viasatyra satyra
SoulScream
19:00
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
19:00
SoulScream
18:58
SoulScream
18:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl