Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

SoulScream
18:59
2956 ca5a
SoulScream
18:55
3325 6fad
SoulScream
18:50
Przebywanie z osobami było dla mnie nieznośne, bo nie wiedziałam, co mówić.
— najgorszy człowiek na świecie
Reposted frommeowmeoww meowmeoww viarawwwr rawwwr

May 21 2017

SoulScream
20:11
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viarawwwr rawwwr

May 18 2017

SoulScream
10:03
SoulScream
10:03
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viarawwwr rawwwr

May 05 2017

SoulScream
16:20
5193 babb 500
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarawwwr rawwwr

May 03 2017

12:46
SoulScream
12:43
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viashitsuri shitsuri
12:37
SoulScream
12:32
2152 4391 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viashitsuri shitsuri
12:29
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viashitsuri shitsuri
SoulScream
12:29
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
12:28
3252 5dde 500
SoulScream
11:47
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viashitsuri shitsuri
11:47
4257 3905 500

dennybitte:

shrouded

by Denny Bitte

Reposted fromstrumienpola strumienpola viashitsuri shitsuri
11:46
6858 afa5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
SoulScream
11:45
0308 0858
| Amour, Michael Haneke
Reposted fromseverine severine viashitsuri shitsuri
SoulScream
11:37
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viashitsuri shitsuri
SoulScream
11:36
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl