Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

SoulScream
20:49
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty

June 25 2017

SoulScream
01:28
SoulScream
01:28

June 20 2017

SoulScream
11:29
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra

June 13 2017

SoulScream
19:38
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

June 10 2017

SoulScream
19:19
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viasatyra satyra
SoulScream
19:00
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
19:00
SoulScream
18:58
SoulScream
18:58

June 04 2017

SoulScream
21:20
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

May 31 2017

21:27
9600 6f93 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarawwwr rawwwr
SoulScream
21:26
7852 880b 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vianivea nivea
SoulScream
21:25
7844 1b3e 500
M. Hłasko
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr

May 24 2017

22:16
SoulScream
22:14
8901 a762
Reposted frompesy pesy viashitsuri shitsuri
SoulScream
22:13
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
SoulScream
22:11
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr

May 22 2017

SoulScream
18:59
2956 ca5a
SoulScream
18:55
3325 6fad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl