Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

SoulScream
19:40
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viasatyra satyra

September 24 2017

14:48
SoulScream
14:47
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasatyra satyra
14:47
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viasatyra satyra
SoulScream
14:44
SoulScream
14:44
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
SoulScream
14:43
Już jesień i latawców klucz
a w kinach tyle pustych miejsc
z niedawnych zdarzeń ścieram kurz
babiego lata wątłą sieć
i jestem wiatrem, śpiewam wiatr
i jestem łąką, trawy źdźbłem
jak biały jacht w nieznany płynę dzień.
— Janusz Kondratowicz / Anna Jantar
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 02 2017

20:57
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viarawwwr rawwwr
20:57
3038 5789
Reposted fromsofuckingchuffed sofuckingchuffed viarawwwr rawwwr

July 22 2017

19:50
SoulScream
19:43
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:38

July 20 2017

SoulScream
21:26
Reposted bysliptec sliptec

July 19 2017

SoulScream
17:20
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty
SoulScream
17:18
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 11 2017

SoulScream
20:58
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
20:51
8956 ac06 500
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
SoulScream
20:49
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl